Uslovi korišćenja:


Poštovani klijenti,

Uslovima korišćenja definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.


Opšti uslovi

  1. Nakon prijema porudžbine putem sajta, prodavac će kontaktirati kupca ili poslati odgovarajući predračun.
  2. Nakon potvrde porudžbine od strane kupca, porudžbina je neopoziva.
  3. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.
  4. U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde porudžbine.
  5. Sve eventualne promene (osim promena vezanih za isporuku) ne odnose se na potvrđene porudžbine.
  6. Minimalan iznos porudžbine iznosi 1.000 dinara bez PDV­a.
Uslovima korišćenja definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.